Vilket ansvar har de intellektuella för samhället?

Medverkande:  Hans Ruin, professor i filosofi

17.00 – 18.30 Tidskriften 10TALs nyutkomna nummer Ansvar förpliktigar till samtal. Vilken plats har medansvarigheten i dagens nordiska samhällen? 10TAL och ABF bjuder in några av de medverkande: Ulrika Kärnborg, Folke Tersman m fl till en diskussion om de intellektuellas plats, roll – och ansvar – i dagens Sverige.

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Torsdag 14 juni
Tid:  17:0018:30
Plats:  ABF-huset