Vem bestämmer vad du tänker?

Medverkande:  Rebecka Bohlin

Ökade klassklyftor, fattiga barn, orimliga utförsäljningar av vård och omsorg, sämre och dyrare kollektivtrafik, ja, listan över problem kopplade till ett allt mer orättvist samhälle kan göras lång. Och vi är många som är kritiska till utvecklingen, ändå sker inte mycket för att den ska brytas. Kanske beror det på att de som ligger bakom informationen vi får har egna intressen som inte hänger samman med att synliggöra orättvisor? Lär dig granska medierna för att förstå vad de vill att du ska tänka och lär dig tänka själv.

Om evenemanget

Kategori

  • Föreläsning
  • Forum Ung
  • Teckentolkat
Dag:  Fredag 15 juni
Tid:  15:3016:45
Plats:  ABF-huset