Richard, Maja och Oscar med skägget – möt ABFs förgrundsfigurer

Medverkande:  Torgny Jacobsson, Git Sundberg och Hans Bergkvist, ABF Gästrikebygden

ABFs upphovsman var Rickard Sandler, som tillsammans med sin hustru Maja utvecklade ABF från bildandet 1912. Studiecirkelns uppkomst tillskrivs Oscar Olsson, eller Oscar med skägget som han kallades. Möt de tre, klädda i tidsenliga kläder, och hör vad de har att säga om utvecklingen i Sverige under de gångna 100 åren – och vilka utmaningar vi står inför idag.

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Lördag 16 juni
Tid:  14:0017:00
Plats:  Kungsträdgården
I tälten och i parken