Ord och tankar – vem styr dem?

Medverkande:  Per Schlingmann, fd statssekreterare Statsrådsberedningen, Håkan A Bengtsson, Arenagruppen, och Sara Gunnerud, språkkonsult i svenska

I en tid av snabba förändringar är problemformuleringsprivilegiet avgörande för så väl intresseorganisationer, PR-byråer och journalister som för politiker. Den som först får gehör för sin version av verkligheten vinner kampen om opinionen och därmed kampen för sin politik. Men vem bestämmer över orden och tankar, vem definierar verkligheten och ritar upp konturerna?

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Torsdag 14 juni
Tid:  11:0012:30
Plats:  Kulturhuset
Studion