Könspolitik – från 60-talet till talibantalet

Medverkande:  Medverkande: Elisabeth Elgán, docent i historia vid Stockholms universitet, Roger Klinth är docent, verksam vid Tema Genus på Linköpings universitet och Klara Arnberg, ekonomhistoriker och en av redaktörerna till Könspolitiska nyckeltexter.

Ingen period i världshistorien har varit så könspolitiskt omvälv­ande som det senaste halvseklet. P-piller, aborträtt och betald föräldraledighet är några exempel på de många reformer som förändrat relationerna mellan män och kvinnor i grunden. Hur blev jämställdhet ett centralt mål i svensk politisk kultur? Vilka utmaningar står politiken inför idag? Ett panelsamtal om könspolitik, feminism och maktkamp. Panelen inbegriper några av de som bidragit med texter i det uppmärksammade tvåbandsverket Könspolitiska nyckeltexter, där historiska källtexter från Almqvist till Schymans talibantal återpubliceras och kommenteras av ledande genusforskare. Moderator: Johanna Palmström, chefredaktör för tidskriften Bang.

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Onsdag 13 juni
Tid:  19:0020:30
Plats:  ABF-huset