Hur gör man radikal radio?

Medverkande:  Stina Oscarson, chef för Radioteatern m fl

Radion är ett gammalt medium som bestått tidens prövningar och den moderna människans krav, och upplever sin renässanstid i den snabba tekniska utvecklingens tidevarv. Radion når till människors innersta väsen och inbegriper stora möjligheter till förändring. Men vad är egentligen radikal radio? Kan när- och webbradio spela någon roll?

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Lördag 16 juni
Tid:  14:0014:45
Plats:  Kulturhuset
Studio 3