HAIKU – handikapp­historia i kulturarvet

Medverkande:  Margareta Persson, projektledare och tidigare riksdagsledamot och utredare, och Bengt Lindqvist, ordförande i Handikapphistoriska Föreningen och tidigare socialminister

Hur har historien beskrivits? Livet i det öppna samhället ställer nya krav på anpassning och tillgänglighet. Via webb-kontakt skapas nya möjligheter för människor och handikapporganisationer att berätta sin historia och kommunicera med varandra. Det kan medverka till att en ny syn på välfärdssamhällets skap­ande och förändring växer fram, som också kan ge stoff till framtida forskning. Medarrangör: Handikapp­historiska Föreningen

Om evenemanget

Kategori

  • Föreläsning
  • Teckentolkat
Dag:  Torsdag 14 juni
Tid:  10:0011:30
Plats:  Kulturhuset
Studio 3