Alla torg är befrielsetorg

Medverkande:  Jesper Bengtsson, ordförande för Reportrar utan gränser och chefredaktör för Omvärlden, Evin Incir, internatio­nell ledare i SSUs förbundssty­r­else. Moderator: Emma Lidell, internationell sekreterare

Samtal om frihetskamp i Burma, Västsahara och Palestina. I samband med seminariet kommer också nytt studiemateriel om Västsahara, Burma och Palestina att presenteras. ABF i samarbete med SSU.

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Måndag 11 juni
Tid:  19:0020:30
Plats:  ABF-huset